Verenigde Naties

Een van de doelstellingen van de verenigde naties is het bevorderen van respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. Eens in de 4 jaar beoordeeld een comité in Zwitserland de mensenrechten in de 193 aangesloten landen in de wereld. Dat comité bestaat uit mensenrechtenexperts en beoordeelt of landen zich houden aan de VN-verdragen die zij hebben ondertekend. Zo werd Nederland ook beoordeeld. Het ging in Zwitserland onder meer over arbeidsmarktdiscriminatie en de rol van lokale overheden bij de aanpak van discriminatie. En dus ook over Zwarte Piet. Een van de belangrijkste conclusies van dat rapport is dat Nederland meer moet doen aan het voorkomen van discriminatie. Nu ligt volgens het VN-comité de nadruk vooral op reactieve maatregelen, en wordt pas actie ondernomen als discriminatie zich al heeft voorgedaan.

Nu ben ik van mening dat de Verenigde Naties een organisatie is met mooie doelstellingen en hiermee van de wereld een betere plek wil maken. Ik vind wel dat er een aantal landen in de wereld zijn waar deze controles beperkter kunnen worden uitgevoerd, om de simpele reden dat un-logozaken als racisme, als voorbeeld, strafbaar zijn. Zo ook in Nederland en ik heb het gevoel dat de regering de adviezen van de commissie minzaam glimlachend naast zich neerlegt. Racisme, of liever discriminatie is overal en zal nooit volledig uitgebannen kunnen worden. Dat heeft alles met de menselijke aard te maken. In mijn basisschooltijd hadden we geen negers of negerinnetjes in de klas. Toen was het min of meer gebruikelijk om anderen met afwijkende uiterlijke kenmerken te pesten. Vooral roodharigen en brildragers waren aan de beurt, puur omdat groepen mensen dat blijkbaar nodig hebben, en dat begint al op jonge leeftijd.

Misschien kunnen de Verenigde Naties meer energie steken in mensenrechten minachtende regeringen die, net als de Nederlandse regering weinig doen met de gemaakte rapportages. Wanneer het om mensenrechten gaat kun je als VN je pijlen beter richten op plekken in de wereld als China, Noord-Korea of het gebied dat door ISIS bezet wordt. Daar liggen meer dan genoeg bewijzen dat men het daar niet zo  nauw neemt met mensenrechten. Laat Nederland haar eigen racisme problemen maar oplossen, actief of reactief maakt mij niet uit. Hier doen we ons best wel. Laat de VN zich alsjeblieft bezig houden met reageren op het systematisch vertrappen van mensenrechten op wereldlijk niveau en niet met provinciaal geneuzel over een kinderfeest dat door lichtgeraakte, gefrustreerde activisten wordt verstoord. Hier bepaalt het volk onderling wel hoe we dit gaan aanpassen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*