Boerenprotest

De markt is de plek waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Dat is al eeuwenlang het geval en zolang er een economie is zal dat zo blijven. Zo is het ook het geval op de zuivel- en varkensmarkt. De varkenshouders in Nederland krijgen al tientallen jaren structureel weinig voor hun product en sinds de afschaffing van het melkquotum is het voor de Nederlandse zuivelproducenten ook zeuren geworden. Het gevolg van een te groot aanbod en een te kleine vraag. Daarbij komt nog een verminderde export door de problemen met Rusland en West-Europa is klaar voor het boerenprotest. Maar waarom eigenlijk?

Het Nederlands Akkerbouwers Verbond sprak deze week reële woorden ten aanzien van de mogelijke steun aan de veehouders. Akkerbouwers hebben ook regelmatig moeilijke jaren, maar er is dan geen steun van de overheden. Ze vragen zich daar terecht af, waarom de veehouders wel en wij niet? Mijn eerste gedachte is dan, als het om de melkveehouders gaat, dat de politiek door de afschaffing van het melkquotum de markt op hol heeft gebracht. Daar kunnen deze bedrijven in principe niets aan doen, maar iedereen had natuurlijk de verzadiging van de zuivelmarkt kunnen zien aankomen. Er is gewoon te veel melk en varkensvlees en de reactie van de markt is hierop heel natuurlijk. De prijzen gaan onderuit! De productie moet naar beneden om de prijzen te laten stijgen, maar ja, dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag.

Om dit probleem hier volledig door te lichten gaat me te ver, maar de Nederlandse boeren hebben wel een achterstand op hun Europese collega’s door de regelgeving. Het verlichten van de regelgeving zou een veel betere en structurelere oplossing zijn dan de miljoenen (tijdelijke) steun die door menig Europees bestuurder gewenst is. Laat de markt gewoon zijn werk doen, net zoals in andere sectoren. De sterken blijven dan vanzelf over. Dan hoef ik me niet meer te ergeren aan voormannen die de superheffing terugvragen door te roepen: ‘Give our money back!’ Geld dat betaald is omdat willens en wetens het quotum werd overschreden, gewoon omdat dat op dat moment financieel aantrekkelijk leek. Als dit uiteindelijk niet zo uitpakt dan gedacht moet je als ondernemer je verlies nemen op deze gok en weer verder gaan. Wat mij betreft zijn er 2 mogelijkheden. Regulering met quota of alles volledig vrij laten. Beide manieren gaan werken. Tenminste als het zijn tijd krijgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*