Het belang van openheid in de agrarische sector

Dertig jaar lang ben ik actief geweest binnen de veehouderij en ik heb de sector zeer goed leren kennen vanuit verschillende invalshoeken. Bij bijna al die veehouders valt vooral op dat ze trots zijn op hun bedrijf, hun dieren en op wat ze bereikt hebben met jarenlang hard werken. Die trots wordt nogal eens teniet gedaan door de verschillende anti-veehouderij organisaties. Vooral het extremistische Wakker Dier heeft een handje van het onderuit schoppen van de werkelijkheid om hun doel te bereiken. Het benadrukken van halve waarheden en het verwijzen naar situaties die 40 jaar geleden nog wel voorkwamen, maar tegenwoordig zeker niet meer, doet het bloed van menig veehouder koken en levert binnen deze beroepsgroep vooral irritatie en onbegrip op en soms zelfs verdriet. Het onwetende publiek verslindt deze antipropaganda via journalistiek onvolledige berichtgeving, met als gevolg een vertekend beeld van de plaats waar ons eten vandaan komt.
Om een duidelijker beeld van de agrarische sector te schetsen, organiseren de agrarische belangenorganisaties regelmatig open dagen op allerlei bedrijven. Dit is hoog nodig en het is van groot belang dat ze daar mee doorgaan. Mensen moeten zelf zien hoeveel werk er verzet wordt, de miljoenen aan investeringen die er gedaan worden en met hoeveel enthousiasme een agrariër met zijn vak bezig is. Kijken en luisteren doet leren, en misschien kweek je dan begrip waarom kippen in een stal zitten. Laat de hoeveelheid aan dieren zien en leg uit dat het anders onwerkbaar wordt om een betaalbaar stukje vlees op de tafel van de consument te krijgen. Het is soms frustrerend om klachten te krijgen over de prijzen van het product, terwijl diezelfde consument er geen idee van heeft hoeveel tijd en energie er in gestoken is en wat een veehouder daar allemaal voor over moet hebben en hoe weinig hij uiteindelijk voor zijn product betaald krijgt.
Op het moment datSONY DSC consumenten een duidelijk idee hebben wat er in de agrarische sector gebeurt en dus weten wat ze eten, is er het nodige gewonnen. En als boeren dan ook nog eens als gewone mensen worden afgebeeld, de boer niet in boerenkiel of zijn vrouw in lange rok, wordt het weer iets beter. Boeren, of liever agrariërs zijn geen buitenaardse wezens. Ik blijf het gekscherend zeggen, boeren en boerinnen zijn soms net gewone mensen, maar dat lijkt nog steeds niet volledig duidelijk. De sector moet er vol voor gaan en niet stoppen met promoten totdat iedereen beseft dat je op een veehouderijbedrijf op naaldhakken de ronde kan doen tussen goed verzorgde dieren, dat boerinnen buiten de deur werken in sectoren als de zorg of zelfs een eigen bedrijf leiden en dat deze mensen ook kinderen hebben en ook grootouder zijn van kleinkinderen waar ze trots op zijn. Mensen met hun eigen interesses, emoties en meningen. Dat moet bereikt worden, eerder moeten we niet rusten!

Dit artikel is eerder gepubliceerd op The Milk Story. Foto: Gert van den Bosch.

Eén antwoord op “Het belang van openheid in de agrarische sector”

  1. Alle gepassioneerde ondernemers zijn trots op hun bedrijf. Zeker ook die ondernemers die ervoor kiezen om er ook naar te leven zoals agrarisch ondernemers, winkeliers en vele zzpers. Als deze bedrijven minder positief in het nieuws komen heeft dit veelal te maken met het feit dat anderen regeren over de inkomsten of regels waar de groep geen grip op kan houden. Door open te communiceren is de handel nog niet bereidt om van de bulkartikelen regionale of herkenbare artikelen te maken. De grootschaligheid en unanimiteit is een deel van het probleem. Oplossingen zijn er genoeg ook voor een goede prijs voor de producent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*