Windenergie

Windmolenpark
Windmolenpark

We zijn het met z’n allen wel eens in ons kleine Nederland wanneer het over schone energie gaat. Er moeten windmolens komen en veel zonnepanelen om zoveel mogelijk te profiteren van duurzame energie en op deze manier onze aarde en onze eigen omgeving te beschermen. De EU stelt dat de Europese landen in 2020 minimaal 14% duurzame energie moeten realiseren en Nederland heeft uit hoofde van Premier Mark Rutte gesteld dat dit zelfs 16% zou mogen zijn. Voor Nederland houdt dat in, als het over windenergie gaat, dat er rond die tijd ongeveer 6000 Mega Watt (Jaarlijks stroomverbruik van ongeveer 1,7 miljoen huishoudens) opgewekt wordt door wind. Met de ontwikkeling van elektrische auto’s zal de vraag naar stroom alleen nog maar toenemen, maar stel je eens voor, een snelweg met oplaadpunten waarvan de energie door wind wordt opgewekt. Schoner kunnen we niet rijden lijkt me en in de steden zouden in de toekomst roet en stofdeeltjes niet meer voor gezondheidsgevaar zorgen. Windenergie is iets moois. Maar wanneer er een windmolen in onze omgeving komt te staan, worden we ineens kritisch en dan vinden dat de molen of molens ergens anders moeten staan. Daar waar we er geen last van hebben. Dat is een dilemma waar iedereen in ons land mee te maken heeft. Geluidsoverlast is een niet te onderschatten probleem, maar is redelijk eenvoudig op te lossen door daar windmolens te plaatsen waar weinig of geen mensen wonen, zoals langs de Afsluitdijk, de Houtribdijk (Enkhuizen-Lelystad), in de grote polders of in zee. Een ander punt dat meer problemen oplevert is het geklaag over horizonvervuiling. Daar heb ik persoonlijk wel moeite mee. Ik weet ook wel dat een horizon zonder moderne windmolens mooier is dan met. Maar hoe moet het dan? Voormalig minister Cramer (VROM) stelde in 2008 al eens voor om omwonenden mee te laten delen in de winst van een windmolen in de buurt, waardoor sociaal maatschappelijke doelen te realiseren werden, zoals bijvoorbeeld een sportaccommodatie, of gewoon een lagere energierekening voor omwonenden. Nu blijkt dat de praktijk uitwijst dat dit soort projecten idealisme en afgunst als sneeuw voor de zon laten verdwijnen en de meeste mensen een financieel voordeel prefereren boven geen windmolen aan de horizon. De industrie is logischerwijs minder enthousiast over deze ideeën, omdat in andere industrieën financieel gewin voor omwonenden totaal niet aan de orde is. Het gaat hen uiteindelijk om het financiële rendement. Nee, in horizonvervuiling geloof ik niet. Geloof maar dat er halverwege het vorige millennium er ook een hoop gezeur was over al die molens die de polders gingen droogmaken terwijl we ze tegenwoordig prachtig vinden en de molens inmiddels een bepalende toeristische factor zijn geworden. Over 500 jaar kijken onze nazaten naar de molens die we nu bouwen en spreken hun bewondering uit over wat hun voorouders toen allemaal konden. Maar met de kennis van het jaar 2514 schudden de mensen het hoofd over ons kleine beetje kennis en het lage rendement, terwijl de politie demonstranten tegenhoudt terwijl die 500 jaar oude molen wordt gesloopt.

4 antwoorden naar “Windenergie”

 1. Ene prof. dr. Pieter Lukkes heeft een essay geschreven -dat werd gecontroleerd door negen gespecialiseerde wetenschappers- waarin de onzin van windenergie wordt aangetoond (mail naar mijnklimaat@xs4all.nl voor het volledige rapport)

  SAMENVATTING van het essay van Lukkes:
  1) Over duurzame energie, meer in het bijzonder windenergie, is nog nimmer een analyse van nut en noodzaak gemaakt.
  2) Nederlands en Duits onderzoek toont aan dat het windenergieprogramma, zoals voorzien in het Energieakkoord géén invloed zal hebben op de hoeveelheid uitgestoten CO2. De consequentie hiervan is dat de windparken ook géén bijdrage leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde. (par.5.2)
  3) De opwarming van de aarde is overigens niet bedreigend. Het meest waarschijnlijke scenario zegt dat de gemiddelde temperatuur gedurende deze eeuw met ongeveer 1 Celsius zal stijgen; een stijging die gunstig zal zijn voor de ontwikkeling van onze welvaart.(par.4)
  4) De te bouwen windparken zullen geen uitstel geven aan het moment waarop de fossiele brandstoffen zullen zijn uitgeput. Van enige besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen is dus geen sprake .(par.5.2; 6.1)
  5) De windparken zullen wel van betekenis zijn voor de energietransitie in Nederland en wel in die zin dat ze ertoe bijdragen dat een hoger percentage van de totaal verbruikte energie koolstofarm zal zijn opgewekt . Deze betekenis bedraagt echter slechts 1,9%.(par.6.3)
  6) De kosten van deze bijdrage van 1,9%t bedragen tenminste €60 miljard. (par.7) DIT IS DE GROOTSTE VERSPILLING VAN GEMEENSCHAPSGELD IN DE GESCHIEDENIS VAN DIT LAND.
  7) De ernstige problemen rond windenergie zijn in de hand gewerkt door het feit dat het windenergiegebeuren zich in een monopoloïde omgeving afspeelt. (par.6.2)
  8) Horizonvervuiling, dode vogels en vleermuizen, verrommelde landschappen, geluidshinder en door windenergie en ontwrichte samenlevingen zijn géén bouwstenen van de duurzame samenleving. (par.6.1)
  9) Politici die pleiten voor de uitvoering van het windenergieprogramma in het Energieakkoord pleiten voor het zonder nut en noodzaak verspillen van € 60 miljard gemeenschapsgeld. Vluchten voor dit feit kan niet meer.(par.7)
  10) Deze studie betekent een bevrijding van het dwangmatig denken en handelen ten aanzien van windenergie. Van iets dat overbodig is gaat geen dwang uit (par.8). Het is in ons aller belang om meteen met windenergie te stoppen.

  Het argument dat windturbines steeds meer rendement zullen leveren wordt kortgesloten door het Theorema van Betz: …..dat stelt dat er nooit meer dan ca 59% (ik meen 59,14%) van de beschikbare energie uit de wind gehaald kan worden. De huidige turbines halen meer dan 50%, dus de efficiency winst door verdere ontwerpverfijningen is gering. In elk geval niet voldoende om de kosten met een factor van zeg 2 (op land) tot drie (op zee) te verlagen.

 2. Als je het alleen voor Friesland bekijkt dan zet je voor € 2.300.000.000,– ca 200 euromasten in deze province, die een bijdrage leveren van 0,064% van het totale Nederlandse energieverbruik. Wie kan nog beweren dat dit geen verpesten van landschap is ? Een goede leefomgeving en een recreatieve sector worden om zeep geholpen. Oud staatssecretaris van Financien Willem Vermeend gaf ook al aan: “stoppen met die windmolenflauwekul, ga eerst eens rekenen”

  • Onzin, windmolens hebben bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken niet minder toeristisch gemaakt.
   En daar staan een factor 20 meer windmolens, dan in Nederland
   Duitse vakantiegangers die in Nederland op vakantie komen, steeds minder, vragen zich af, waarom Nederland kennelijk vuile energie wil blijven gebruiken. Ze zullen steeds minder op vakantie gaan naar een vuil achterlijk land, zonder energiewende

   Als Friese zeilboten op wind varen, waarom de stroom voor de koelkast en auto niet?
   Een Fries gezin dat eenmalig 2000 EUR uitgeeft voor een eigen stukje windpark, heeft daarna stroom tegen kostprijs, 2 tot 5 cent, 20 jaar lang.
   In diezelfde 20 jaar kunnen ze ook commerciële stroom blijven gebruiken, die zal steeds duurder worden, en is nu al duurder dan wat Friezen zelf kunnen opwekken met een eigen stukje windpark.

   Mensen die tegen windmolens zijn, benadelen hun medeburgers en Friezen.

   Je eigen stukje windpark kopen, heeft 3 voordelen
   – De stroom is goedkoper
   – Omdat je de windmolens financiert met spaargeld dat maar 1% rente kost, veel goedkoper dan de winstmarge van commerciële wind cowboys.
   – En als mede eigenaar heb je natuurlijk de regie, ipv de commerciële wind cowboys.

   Daarom onderhouden EZ, en het bedrijfsleven een zeer nadelig kartel om burgers goedkope stroom te onthouden.

 3. Iets is mooi of lelijk door de betekenis die het heeft voor de beschouwer.
  Windmolens worden tot nu toe gebouwd door subsidie slurpende bedrijven, die burgers buitensluiten van voordeel uit die windmolens. NWEA, de club van windpark bouwers, organiseert het zo dat burgers worden buiten gesloten.
  Daarmee creëren ze een negatief beeld van windmolens. De anti wind propagandisten scoren dan voor open doel.

  De enig goede manier om windparken te bouwen is om burgers eigenaar te maken. niet door windmolens weg te geven, maar door burgers een stukje windpark per huishouden te laten kopen, of iedereen die kans te geven.

  Zo ontstaat een markt voor huishoudelijke stukjes windpark.
  Zo heeft elk huis een keuken, een CV ketel en een stukje windpark, om zelf stroom op te wekken.

  Een windpark krijgt dan een andere betekenis voor burgers, de tegenstanders zullen dan nog steeds hun anti propaganda verspreiden, maar gemeenteraadsleden zien dan dat er duizenden trotse eigenaren, en dus voorstanders van het windpark. En ook zelf zullen ze trots zijn op hun windpark, waar ze met het hele dorp een stukje van bezitten.

  En ook de commerciele windcowboys zelf zijn goedkoper uit als ze een windpark aan burgers verkopen, ipv de stroom. Burgers financieren een stukje windpark met spaargeld, dat kost 1% rente.
  Zij, de commerciele wind cowboys van NWEA, lenen geld van de bank, a 3 tot 8% rente, en het eigen kapitaal moet meer dan 15% rendement opleveren. Geld van commerciele wind cowboys is dus veel duurder dan van burgers. De wisdom of the crowd voelt haarfjn aan hoe ze worden benadeeld door subsidie slurpende bedrijven.
  Zoe deze berekening waarbij 2 windmolen cooperaties worden vergeleken.
  De ene leent geld van zijn ledne, en financiert daarmee de commerciele exploitatie van zijn windpark,
  De andere organiseert dat zijn leden zelf een stukje windaprk kopen, en de stroom daarvan krijgen, tegen kostprijs.
  Het geld is dan goedkoper, waarmee het windpark betaalt wordt,
  En de stroom zelf krijgen ze tegen kostprijs, 2 tot 5 cent, afhankelijk van hoe je rekent.
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hQm82Ew9xE2H1yTtsAcXF4a-83-kGuGCdJ14xZridCc/edit?usp=sharing

  Een windpark met burger-eigenaren heeft een positieve betekenis, en is dus mooi.
  Een windpark van de commerciele wind cowboys, georganiseerd in NWEA, heeft een negatieve betekenis, zo simpel werkt het, en zo simpel krijg je draagvlak voor een windpark.

  Verkoop elk windpark al in de planfase aan de inwoners van een gebied.
  Deze aanpak gaat heel goed samen met de huidige praktijk. De commerciele wind cowboy krijgt zijn geld eerder terug, betaalt minder rente, en kan sneller een volgend windpark bouwen, voor de verkoop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*