Belastingverlaging

Het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) kondigt groots in de media een nooit eerder vertoonde lastenverlaging aan. Voor het eerst in de historie gaan de waterschapslasten omlaag. Het is wel een gemiddelde verhoging wordt er terloops aan toegevoegd. Huishoudens profiteren hiervan en er wordt trots gemeld dat meerpersoonshuishoudens zonder eigen woning er 1,7% op vooruit gaan. Helemaal aan het eind wordt nog even vertelt dat agrarische bedrijven wel een iets hogere aanslag krijgen, vanwege stijgende kosten van het watersysteembeheer.

Hypocriet
Het is inspelen op de massa en dat is in mijn ogen toch wel hypocriet, want de agrariërs in ons midden gaan toch gemiddeld zo’n 1,5% meer waterschapsbelasting betalen. De pakweg 3% van de bevolking die een agrarisch bedrijf runnen hoesten als vanzelfsprekend verreweg de meeste lasten op. Ze zijn immers eigenaar of pachter van het grootste oppervlak binnen een waterschap, dus dat is niet zo gek. Wat ik wel raar vind, is dat de categorie ongebouwd, zoals agrariërs heten in het jargon van de waterschappen, de laatste jaren steeds een hoger stijgingspercentage hebben van de lasten dan de burger. Sinds de politiek haar intrede heeft gedaan in de besturen van de waterschappen zijn de boeren er op achteruit gegaan en dat vertaalt zich in het deel van de begroting dat opgebracht wordt door agrarische ondernemers.

Kennis
Waterschappen werden van oudsher bestuurt door boeren, simpelweg om het feit dat zij niet alleen het grootste belang hadden in een goed waterbeheer, maar ook de meeste kennis. Van die kennis profiteerde iedereen en het werkte! Later kwamen er meer taken voor de waterschappen en kreeg ook de gemiddelde inwoner meer belangen, doordat ook wegen onderhouden werden en rioolzuiveringen uitgebaat moesten worden. De politiek deed zijn intrede met in het kielzog milieu- en natuuractivisten en de kennis van de boeren werd aan de dijk gezet terwijl het belang van diezelfde boeren een reden werd om hen langzaamaan hogere lasten op te leggen om de grote groep burgers tevreden te houden. Er wordt gewezen naar vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen en voorbijgegaan aan vervuiling door microplastics en medicijnresten, om zo de lastenverhogingen te rechtvaardigen.

Invloed
De invloed van landbouw en de kennis van waterbeheer is verdrongen door de roep om een natuurlijke omgeving met schoon water, zonder dat het iets extra’s mag kosten. Agrarisch Nederland moet dokken, want ondanks het oppervlak wat zij in beheer heeft, hebben ze per persoon maar 1 stem en dat win je dus nooit. Die enorme oppervlakte landbouwgrond met alle grote en kleine sloten is de spons die ervoor zorgt dat iedereen droge voeten houdt. Maar daar legt HHNK de nadruk helaas niet op. Het gaat immers om de burger, om geld en zolang je deze groep maar niet duidelijk genoeg informeert kun je (bijna) iedereen een lastenverlaging beloven. Waterschappen, laat de onwetendheid nu eens niet regeren en maak de burger eens een keer duidelijk wat het belang van agrariërs is binnen je waterschap, zodat er in de toekomst misschien voor iedereen, ook voor de boeren, een belastingverlaging is

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*